Ämmaemand Marili Suits

Lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda erialal 2011. aastal.

Ämmaemand Marili Suits

Töötasin ämmaemanda ja noortenõustajana Tartu Seksuaaltervise Kliinikus viimased 6 aastat. Olen läbinud seksuaalhariduse baaskoolituse, mille järgselt olen andnud seksuaalhariduslikke loenguid erinevas vanuses koolinoortele. Lisaks oman tööalast kogemust nii psühhiaatriakliiniku lasteosakonna õena kui ka kooliõena.

Olen Eesti Seksuaaltervise Liidu, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Õdede Liidu ning Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu liige.

Oma töös lähtun põhimõttest kuula ja süvene, püüa mõista, ole eelarvamustevaba ja tee koostööd! See annab hea pinnase usaldusliku suhte loomisel patsiendi ja meditsiinitöötaja vahel.

Broneeri aeg ämmaemand Marili Suitsu vastuvõtule bronn.ee kaudu või helistades numbril 59193944.