Tervisetestid OÜ rahulolu-uuring 2018

Klientide/patsientide rahulolu pakutavate teenustega ning teenindajatega on Seksuaaltervise Nõuandla edukaks toimimiseks väga oluline.

Seksuaaltervise Nõuandla alustas tööd 2017. aasta juunikuust. Esmane kokkuvõte meie kodulehekülje tagasiside kaudu on olnud äärmiselt positiivne ning oleme väga tänulikud oma klientidele iga tehtud ettepaneku või tagasiside eest. Tagasiside vorm on leitav meie nõuandla kodulehelt https://www.stn.ee/tagasiside/.

2018. aasta aprilli esimesel nädalal viisime läbi rahulolu-uuringu meie nõuandla külastajate seas. Küsimustiku täitmine oli anonüümne ja vabatahtlik. Täname kõiki, kes osalesid sellel ajavahemikul küsimustikule vastamises ning loodame, et see aitab meil muuta teenust veelgi paremaks.

Küsimustikule vastas kokku 19 klienti vanuses 20-68 eluaastat. 68% vastanutest olid naised ja 32% mehed.

20-30aastased moodustasid 73% vastanutest

31-40aaastased moodustasid 16% vastanutest

41-50aastased moodustasid 6% vastanutest

51aaastased ja vanemad moodustasid 5% vastanutest

Esitasime küsimusi, mis puudutasid Seksuaaltervise Nõuandla broneerimisvõimalusi, ootejärjekordade pikkust, vastuvõtu asukohta ja ruume, nende korrashoidu ning privaatsuse tagamise võimalusi vastuvõtul.

Vastuvõttu puudutavatest teemadest palusime vastata küsimustele, mis puudutasid suhtlemist Seksuaaltervise Nõuandla töötajatega, kas klient/patsient sai piisavalt suhelda ja oma küsimustele arusaadavad vastused. Kas enne protseduure selgitati piisavalt nende kulgu, kas ravimite väljakirjutamisel selgitati teavet nende toimetest ja ka võimalikest kõrvaltoimetest. Kas jäädi rahule töötajate usaldusväärsuse, oskuste ning viisakusega.

Küsimustele oli võimalik vastata valikvastustega: a) Jah, väga; b) Jah, üldiselt küll; c) Ei, üldiselt mitte; d) Ei, üldse mitte.

Ühtegi vastuse varianti c) või d) ei olnud märgitud.

Igale küsimusele vastates oli võimalik kirjutada ka oma kommentaar. Tagasiside kokkuvõtte arutelu toimus töötajate koosolekul 13. aprillil 2018 a.

 

Küsimus                                                                              Vastus a) Jah,väga      b) Jah, üldiselt küll

 1. Kas jäite rahule aja broneerimissüsteemiga?                                   95%                        5%
 2. Kas jäite rahule ooteaja pikkusega?                                                89,5%                   10,5%
 3. Kas jäite rahule asukoha ja ruumidega?                                           90%                      10%
 4. Kas jäite rahule ruumide puhtuse ja korrashoiuga?                          100%
 5. Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega vastuvõtul olles?                 90%                      10%
 6. Kas saite arsti/ämmaemandaga piisavalt suhelda?                           100%
 7. Kas enne läbivaatust selgitati Teile läbivaatuse käiku?                     100%
 8. Kas saite arstilt/ämmaemandalt oma küsimustele

arusaadavad vastused?                                                                            95%                       5%

 1. Kas jäite rahule teabega väljakirjutatud ravimitest

ja nende võimalikest kõrvaltoimetest?                                                   100%

 1. Kas jäite rahule arsti/ämmaemanda usaldusväärsuse

ja oskustega?                                                                                        100%

 1. Kas jäite rahule arsti/ämmaemanda viisakusega?                            100%