Ämmaemand Merle Sillaste

Olen lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda erialal 1998. aastal, tasemeõppe
2007.aastal.
Alates 1998. aastast töötan ämmaemandana Lõuna-Eesti Haiglas
1999.aastast viin läbi perekooli loenguid.
Olen töötanud AIDS-i ennetuskabinetis.
2013. aastast olen noortenõustaja Võru noortenõustamiskabinetis. Nõustan noori, viin läbi
koolides erinevaid seksuaalhariduslikke loenguid, olen osalenud erinevate töötubade
läbiviimisel noorte suvepäevadel, kärjääripäevadel.
Olen Eesti Ämmaemandate Ühingu liige, Eesti Seksuaaltervise Liidu liige, Eesti Õdede
Liidu liige, Eesti tervishoitöötajate Kutseliidu liige.
Oma töös pean oluliseks omavahelist suhtlemist.
Lase noorel noor olla, toeta ja mõista teda sel teekonnal.