Ämmaemand Marili Suits

Ämmaemand Marili Suits on hetkel lapsehoolduspuhkusel.


Lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda erialal 2011. aastal.

Olen töötanud ämmaemanda ja noortenõustajana üle kümne aasta. Olen läbinud seksuaalhariduse baaskoolituse, mille järgselt olen andnud seksuaalhariduslikke loenguid erinevas vanuses koolinoortele. Lisaks oman tööalast kogemust nii psühhiaatriakliiniku lasteosakonna õena kui ka kooliõena.

Olen Eesti Seksuaaltervise Liidu, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Õdede Liidu ning Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu liige.

Oma töös lähtun põhimõttest kuula ja süvene, püüa mõista, ole eelarvamustevaba ja tee koostööd! See annab hea pinnase usaldusliku suhte loomisel patsiendi ja meditsiinitöötaja vahel.