Ämmaemand Asta Olonen

Lõpetasin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda erialal 1996. aastal.

Töötan ämmaemandana ka  Järvamaa Haiglas 1996 aastast. Ämmaemand -Noortenõustajana olen töötanud peaaegu 13 aastat. Olen läbinud seksuaalhariduse baaskoolituse. Loenguid noortele olen teinud sama kaua, kui ka nõustamise tööd.

Olen Eesti Seksuaaltervise Liidu, Eesti Ämmaemandate Ühingu liige.

Soovin, et kõik noored saaksid olla need, kes nad on.