Meist

Peame oluliseks diskreetset ja hinnanguvaba lähenemist seksuaaltervisega seonduvatele probleemidele rõhuasetusega nõustamistegevusel.

Meie missioon

Klientide rahulolu suurendamine seksuaaltervisega seotud teenustega, tõusnud teadlikkus suguhaigustesse nakatumise riskidest, vähenenud nakatumine enamlevinud suguhaigustesse vanuserühmas 15-45 a.

Meie visioon

Olla tuntud ja tunnustatud alternatiiviks suurtele kliinikutele pakkudes diskreetseid ja personaalseid seksuaaltervisega seonduvaid nõustamis- ja raviteenuseid taskukohase hinnatasemega.

Väärtused, millest juhindume:

 • Diskreetsus
 • Konfidentsiaalsus
 • Avatus
  • oleme ausad ja avatud nii klientidega kui oma kolleegidega
  • oleme sõbralikud, toetavad ja sallivad
 • Usaldusväärsus
  • oleme põhjalikud, pühendunud ja paindlikud
  • oma töös tugineme tõenduspõhisusele
  • suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teistesse ning endasse